Ulica, miasto lub kod pocztowy

Wpisz adres, w pobliżu którego chcesz znaleźć Autoryzowanego Instalatora

Autoryzowany Instalator

Autoryzacja uprawnia do wykonywania instalacji w zakresie urządzeń marki Junkers (przepływowych podgrzewaczy wody, gazowych kotłów wiszących, gazowych kotłów stojących, układów solarnych, pomp ciepła, zasobników c.w.u. i automatyki) oraz potwierdza udział w szkoleniu w zakresie usług montażu i rozruchu urządzeń grzewczych marki Junkers.

Lider Instalacji

Autoryzowany Instalator, który wykazał się największą aktywnością w zakresie ilości zamontowanych urządzeń w danym roku.

Pompy ciepła

Heat pumps

 

Przygotowanie c.w.u. i kotły

Preparation of domestic hot water and boilers

 

Rekuperacja

Recuperation

 

Odległość

Określ maksymalną odległość od wprowadzonego adresu, w której chcesz znaleźć Autoryzowanego Instalatora. W przypadku braku wprowadzenia ulicy, odległość jest mierzona od centrum wprowadzonego miasta.


Wybierz właściwą lokalizację