Ulica, miasto lub kod pocztowy

Wpisz adres, w pobliżu którego chcesz znaleźć Autoryzowany Serwis

Autoryzowany Serwis

Autoryzacja uprawnia do: pierwszego uruchomienia urządzeń, napraw gwarancyjnych, przeglądów przedłużających gwarancję. Tylko części sprzedawane i montowane przez Autoryzowany Serwis są objęte gwarancją producenta. Jakość usług świadczonych przez Autoryzowany Serwis jest monitorowana przez producenta.

Przepływowe podgrzewacze wody

Urządzenia przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy. Dostępne urządzenia gazowe i elektryczne.

 

Kotły konwencjonalne

Kotły tradycyjne, nie wykorzystujące techniki kondensacyjnej.

 

Kotły kondensacyjne

Kotły kondensacyjne pozwalają na znaczne oszczędności energii i wykazują się lepszą sprawnością znormalizowaną w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Wszystkie tego typu urządzenia mają zamkniętą komorę spalania.

 

Układy solarne

Kolektory słoneczne służą do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykorzystując energię słońca i nie emitując spalin do atmosfery.

 

Pompy ciepła

Pompy ciepła to energooszczędne urządzenia wykorzystujące do przygotowania ciepła energię zawartą w gruncie lub w powietrzu.

 

Odległość

Określ maksymalną odległość od wprowadzonego adresu, w której chcesz znaleźć Autoryzowany Serwis. W przypadku braku wprowadzenia ulicy, odległość jest mierzona od centrum wprowadzonego miasta.


Wybierz właściwą lokalizację